0 comment/, / Posted by: Gokhan Demir
Akasya Acıbadem Girişi
2017
1000 m2
Üsküdar/Istanbul
Foto: Gürkan Akay

Alışveriş Merkezlerinde artan güvenlik ihtiyacı, bu yapılardaki yarı kamusal açık alanların da güvenlik kontrolü sonrasında kullanımını zorunlu kılmıştır. İstanbul’da pek çok alışveriş merkezi, bu zorunluluğu iptidai, çadır benzeri güvenlik kulübeleri kurarak çözme yönüne gitmişken, Akasya Acıbadem’in mevcut binanın bir parçası olacak, daha yapısal, kalıcı ve estetik bir güvenlik giriş binası oluşturma isteği bizleri mutlu etti.
Bu ihtiyaç aynı zamanda, bir yapıda önceden ortaya çıkmayan, ancak yapının sonraki ömründe tüm sirkülasyon akışını ve cephe karakterini değiştirebilecek bir güvenlik ihtiyacının, mimari olarak nasıl çözümlenebileceğinin bir deneyini yapma fırsatımızın olmasını da sağladı.
Yeni kurulacak yapının öncelikli olarak giriş ve çıkış sirkülasyonlarını doğru şekilde planlayan, yangın kaçışlarına ve diğer güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren bir akışlar şeması üzerinde çözümlenmesi öncelikli problem olarak ele alındı.
Bu yapının mevcut yapı ile kuracağı diyalog ise, konsept projenin estetik problemi olarak karşımıza çıktı. Bu diyaloğun farklı şekillerde, nasıl şekilleneceği ile ilgili bir çok sorular sormak ve soruların cevaplarını Akasya Acıbadem ile paylaşarak doğru çözümü aramak ana proje sürecini oluşturdu. Bu bağlamda farklı yaklaşımlar üzerinden, bir çok alternatif projelendirdik. Yeni yapı mevcut düzene tamamen zıt, heykelsi “kristal”ler olarak mı şekillenmeliydi? Yoksa mevcut yapıyı sarmalayan, ziyaret ile bir iletişim düzlemi olarak da işlevlendirilen yarı geçirgen bir “kabuk”a mı dönüşmeliydi? Ya da mevcut yapıya yumuşak bir kontrast sağlayan cam bir kütle, mevcut “cephe” ile uyum içinde mi çalışmalıydı?
Bir çok farklı deneyin sonucunda, yapının neo-klasik karakteri ile armoni içinde var olan, ancak kendi karakterini de ortaya koyabilen modern bir kütlenin, mevcut cepheye takılması ile konsept süreci tamamlandı.

Projeyi Paylaş