0 comment/, / Posted by: Gokhan Demir
Met Global Kampüs
2016
1350m2
YTÜ Teknopark/Istanbul
Foto: Gürkan Akay

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Yerleşkesi içinde bulunan restoran binası, hem Met Gloabal’in kendi çalışanlarına, hem de Teknopark kullanıcılarına hizmet vermek için tasarlandı. Projenin başlangıcından itibaren, müşterimizin restoran konseptinin ötesinde bir deneyim sunabilecek, bulunduğu yerleşkedeki benzerlerinden farklı bir tesis oluşturabilme isteği projenin oluşturulmasında belirleyici unsur oldu.
Pişirme alanı restoranın arkasına saklanan bir servis hacmi olmak yerine, bir şov mutfağı olarak planın “kalbi”ne yerleştirildi. Günün her saatinde farklı işlevler için kullanılmaya müsait oturma alanları ise bu şov mutfağının etrafında konumlandı. Oturma mekanlarının yemek, çalışma, toplantı, rekreasyon ve eğlence alanları olarak işlevlendirilebilir olması amaçlandı. Ayrıca proje programında bir kahve zinciri için de alan oluşturuldu. Peyzaj ise, sahnesi, oturma birimleri ve yeşil alanları ile kapalı ofis alanlarının arasında bir nefes alma yeri olarak tasarlandı. Sonuçta işlevsel kurgu olarak sadece yemek saatinde yemek yenilen alışılmış bir restoran binası yerine, tüm gün yaşayan, esnek ve dinamik bir etkinlik alanı oluşturulması amaçlandı.
Süreç başlangıcında proje alanında bulunan mevcut binanın; binaya saplanan kütleler ile genişletiliyor olması düşüncesi ile yola çıkıldı. Bu konsept; müşterimiz için optimum kullanımı sağlıyor olmanın yanı sıra, Teknopark içinde yer alan yerleşime karşı çıkan dinamik bir kurgu oluşturabilmeyi de amaçlamaktaydı. Teknopark içinde bulunan statik, gridal yerleştirilmiş, beyaz renkli, prizmatik binalara kontrast olarak, deforme edilmiş renkli prizmatik kütleler, farklı açılarda bu mevcut kütleye saplandı. Ancak ilerleyen süreçte mevcut binanın genişleyen programın ihtiyaçlarına cevap verememeye başlaması nedeni ile, bu binanın kaldırılıp yerine yeni bir kütle konulması gerekti. Başlangıçtaki konseptimizi bu yeni kütleye taşırken, kendi strüktürünü sergileyen, şeffaf ve endüstriyel bir bina oluşturarak, Teknopark’taki yerleşim ile yakalanan kontrastı güçlendirmeyi amaçladık.
Sonuçta; her adımında müşterimiz ile birlikte keyifle çalıştığımız, süreç içinde farklılaşan program ve ihtiyaçlara mümkün olduğunca esnek olarak değişerek ve gelişerek cevap verebilen, ancak en başından itibaren, içinde bulunduğu alan içerisinde hem işlevsel hem de kütlesel olarak farklı bir duruş sağlayabilme düşüncesini devam ettiren bir proje süreci elde ettik.

Projeyi Paylaş